ಜಿಗ್ನೇಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು

“ವಾಹನಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಕೆಲ ಮಾದ್ಯಮಗಳು.. ಓರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ https://youtu.be/g8PrvfHmQOY https://youtu.be/g8PrvfHmQOY ಸಂಘಟಕರ ನುಡಿ… ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ

Read more