ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ಕೊಪ್ಪಳ :  ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧೀಗಳಿಗೆ ಆನಗತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಹೊರರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ನಡೆಸುವ

Read more