ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವಿಮಾ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ -ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ

ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ| ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ|| ೨೦೧೬, ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಮಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ

Read more