7 ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ 6 ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ನಾಗರಹಾವು- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

  ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಅಪರೂಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾವು ತತ್ತಿಯನ್ನು ನುಂಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನುಂಗಿದ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾವು ಹೊರ ಹಾಕಿದಂತಹ

Read more