ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಟಿಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದ ತಮನ್ನಾ!

ತಮನ್ನಾ ಬೇವ!!! ಹೆಸರು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾರಪ್ಪಾ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಕಾರದ ಸಕಲ ಗೌರವಕ್ಕೂ

Read more