ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ತಪ್ಪೆಸೆಗಿದರು: ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್‌ ಮಟ್ಟು

ಮಂಗಳೂರು, ಆ.10: ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ತಪ್ಪೆಸೆಗಿದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಗೆ…