ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಾರ್ಚ ೧ ರಂದು ಆರಭವಾದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಅಂದರೇ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯವರೆಗಿನ…