ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ : ಆರ್.ಎಸ್. ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ

ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾ. ೦೮  ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್…