ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ವಿಟೆಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ.

ಕೊಪ್ಪಳ ೨೧: ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಜನೆವರಿ ೧೯,೨೦ ರಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ವಿಟೆಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್…