ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

Koppal ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ( 8 ) KOPPAL DISTRICT BATMINTON ACADEMY ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ…