ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ೫೦೦೦ ಮೀ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ  ಯಮನೂರ  ಭಜಂತ್ರಿ ,ರೇಣುಕಾ ಭಜಂತ್ರಿ

ಕೊಪ್ಪಳ:೧೬, ದಿನಾಂಕ:೧೪-೦೪-೨೦೧೯ ರಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ೨೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು,…