fbpx

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ಕಥೆಗಳು- ಛೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್

ಛೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರಿದ ಚೂರಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪೈಜಾಮ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಡಾಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಪೈಜಾಮ ಒಳಚಡ್ಡಿ ಕಳಚಿ…

error: Content is protected !!