ಕೊಪಪಳದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಒಂದುರಾತ್ರಿ : ಪಾನಘಂಟಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆಒಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಧ್ಯಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಖ್ಯಾತಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಒಂದುರಾತ್ರಿಯನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾನಘಂಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ೧೧ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಗೀತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಿ|| ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬಂಡಿಅವರ ೮ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ೧೭/೫/೨೦೧೮ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದಆವರಣದಲ್ಲಿಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸಂಗೀತಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯತಿಥಿಗಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕಲಾವಿದರಾದ ಡಾ.ಮುದ್ದುಮೋಹನ ಅವರುಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಕ್ಯಾಸೇಟ್ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆಎಂದರೆಆಗದು ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ಸತತಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕುಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತಎಲ್ಲರನ್ನುರಂಜಿಸುತ್ತಆದರೆ ಬಹಳಹೊತ್ತು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ…

Read More