ನೆನಹು ನಿನಾದ ಸಂಗೀತೊತ್ಸವ

ಭಾಗ್ಯನಗರ : ಶ್ರೀ ಗುರುಗೃಪಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ), ಭಾಗ್ಯನಗರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ & ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಂ|| ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ನೆನಹು ನಿನಾದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಡಿ.ಎಮ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಕಲೆ ಎಂದರು. ಇದೆ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಆರ್. ಎಮ್ ಪಾಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ ಪತ್ತಾರ,   ರಾಜೇಂದ್ರಬಾಬು ಡೊಂಗ್ರೆ,   ಎನ್.ಎಸ್ ಬಡಿಗೇರ್ ರವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದ ಎ. ಎಮ್ ಮದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದನಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಜೋತೆಗೆ ಪಂ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ…

Read More