ಕಾವ್ಯ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾಗಲಿ : ವಿಜಯ ಅಮೃತರಾಜ್

ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಾ ೧೦: ಕಾವ್ಯ ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾದಾಗಲೇ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹಾಗೂ…