ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಶಿವಾಜಿ : ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ಕೊಪ್ಪಳ ಫೆ.ೆ): ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ…