ಮೈಸೂರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಳಗದವರ ‘ಚುನಾವಣೆ: ಒಳ ಹೊರಗೆ’

ಇಡಿಯ ಭಾರತದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನೇ ಸೆಳೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಜನಮತ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ…