ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಣ್ಣತನ : ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ

Gangavti : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಾರಿಯಾಗಿವೆ‌. ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ

Read more