ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ :  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ ರವರ 51ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ…