ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಬನ್ನಿ …

2017 ಮೇ 6, 7 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಗೀತಾ ಹರಿಹರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್…