2018 ರ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೆ

ಧಾರವಾಡ : 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ (ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ರವಿ) ಕೃತಿ ರವಿಕುಮಾರ ಕವನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದೆ. . ಕೆ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಬೀತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕವಿಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ, ಕೆ. ಎಂ. ವೀರಲಿಂಗನಗೌಡ, ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಅಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು 1. ಆಕರ್ಷ ಕಮಲ – ಕವಿತೆಯಾಗದ ಮಳೆ 2. ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್- ರವಿಕುಮಾರ್ ಕವಿತೆಗಳು 3. ಶಿ.ಜು ಪಾಶ- ಕದದ ಕಣ್ಣು 4. ಆನಂದ ಋಗ್ವೇದಿ – ಕಣ್ಣೆಂಬುದು ರೆಪ್ಪೆಯೊಳಗಿನ ಹಣ್ಣು 5. ಕೆ.ಪಿ…

Read More