ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

 ದಾವಣಗೆರೆ, ಎ. 5: ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ (ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ) ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಆತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ

Read more