You are here
Home > ಕರ್ನಾಟಕ > ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Page 2)

ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ಧ ವೇಧಿಕೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾನವಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್‍ರಿಂದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನ ೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಡಿ.29: ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಂವಿದಾನ ಬದಲಿಸುವ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವನೋರ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗಿದೆ

Top