ಹೆಚ್ಚುವರಿ ೪ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ :ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಪತ್ರಿಭಟನೆ.

ಗದಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೇಲಕಾಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನೆಡಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಾಲಿಕೂಡಗಳೂಂದಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ದ ಘೂಷಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ ಖಾಲಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅವಳಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇರೀತಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೇದೂರಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವೃವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.…

Read More