ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ್ಯೂ.

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಹಾಕಿದ ಅನುಭವ 39 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 41 ಡಿಗ್ರಿಯ ರಣಭೀಕರ ಬಿಸಿಲು.. ಕೊಪ್ಪಳನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿದೆ. ನಗರಾದ್ಯಂತ ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪು ಪಡೆಯಲು

Read more