ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಟಿಪ್ಪು- ಸೀತಾರಾಂ ಯಚೋರಿ

Koppal ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯಕರಣದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ.ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಮಾನ್ಯಿಕರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ…