​   ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನದಾತರಾದ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಭಾಂದವರೆ ಗಮನಿಸಿ  ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ , ಕೊಪ್ಪಳ 

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ , ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನದಾತರಾದ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಭಾಂದವರೆ ಗಮನಿಸಿ . 01 ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ . ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ . 2 ) ಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುವಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿ . 3 ) ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪರಸ್ತರ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ 4 ) ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆದ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ , 5 ) ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತರು ಕಮೀಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ . 06 ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಬರುವವರೆಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡಿ . ಆವರ್ತ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ 07 ) ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು…

Read More