ನವಲಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕೊಪ್ಪಳ : ನವಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ .ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಯಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ  ಪ್ರತಿಭಟನೆ,ಮನವಿ.ಹೊಸ ತಾಲೂಕ…