ಅಂತರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು

ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಾ ಕಾರ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಪುರ್ನಶ್ಚೇತನಾ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 21 ಕಿಲೋ…