ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ | ಅಗಳಕೇರಾ, ಹುಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ

ಹೊಗೆರಹಿತ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಶಯ: ಅಮರೇಶ ಕರಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ: ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಗೆರಹಿತ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.

Read more