ಆನೆಗುಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ವಿವಿ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ

ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಪತ್ಯುತ್ತರ | ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಸದ ಕೊಪ್ಪಳ: ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ

Read more