ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬಿನ ನೂತನ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

ಕೊಪ್ಪಳ, 09-ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯsಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬಿನ ನೂತನ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು

Read more