ಮತ್ತೆ ಆರ್’ಟಿಇ ಸೀಟು ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ.

ಮತ್ತೆ ಆರ್’ಟಿಇ ಸೀಟು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆರ್’ಟಿಇ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.74

Read more