ಕನ್ಹಯಾ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು-ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ

ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಕನಸು. ಭಾರತವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಮನುವಾದದ ಕಂದಾಚಾರದ ಕಗ್ಗತ್ತಲನ್ನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಕಬಂಧ…