ಇದು ಸಿದ್ದೀಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ

ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ– ‘‘ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿದವರಲ್ಲವೇ?’’ ಇದು ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗದೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ

Read more