ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಜಾತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಧಿ-ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ

ಮ ನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಬಲ್ಲನೇ? ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಯ ಕಗ್ಗೊಲೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆ.  ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮುಂದಾದರು. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಜಾತಿಯ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಬಹುದೆಂದು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವೇ ನಡೆಯಿತು. ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾದ ಮಧುವರಸ, ಹರಳಯ್ಯನವರನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆನೆಯ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಸಾವೂ ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು 800 ವರ್ಷಗಳೇ…

Read More