fbpx

ಕೊರೋನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡ ಸತ್ಯ-ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅದರ…

error: Content is protected !!