ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ- ದಿನೇಶ ಅಮೀನ ಮಟ್ಟು

ಹತ್ತಾರು  ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂದಗಳನ್ನುಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಜನ ಚಳುವಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾದ್ಯಮಗಳೂ ಬೆಳೆದವು. ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಚಳುವಳಿಗೆ

Read more