ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು

ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು: ಆತ್ಮೀಯ ನಾಡ ಬಾಂಧವರೆ, 1.ಸರ್ವರಿಗೂ 62 ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ

Read more