ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಟ

ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಣ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಮಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಲಿಗೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಸ್ಪಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಕೇವಲ ಮಡಿ ಹಾಗೂ ಮಲಿನತೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಅಸ್ಪಶ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ‘ಟಬೂ’ ಅಸ್ಪಶ್ಯ ಆಗಬಲ್ಲ. 1. ಹೆಣ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, 2. ಸ್ತ್ರೀ ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿರುವಾಗ, 3. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಅಸ್ಪಶ್ಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತೆ ಈ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ…

Read More