fbpx

ಒಳ ಹೊರಗಣ ಮಾಯ, ಪ್ರಭುತ್ವ -ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ಕವಿತೆಗಳು

ಒಳ-ಹೊರಗಣ ಮಾಯ..! ಇದುಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟಇವನ ತುತ್ತೀಗಅವನದಾಗುವ ಹೊತ್ತುಬದನೆ, ಕುಂಬಳ-ಗಿಂಬಳಕಹಿ ಹಾಗಲಿಗೂ ಹಿಂಗಲಿಲ್ಲಮೂಗು,ಕಣ್ಣು,ಬಾ ಮೂಡಿಮತ್ತದೇ ಹಸಿವಿನದೇ ಗ್ಯಾನಬೆವರು ಸುರಿಸದೇ ನಿಗಟಿದ್ದುದಕ್ಕುವದಾದರೂ ಹೇಗೆ..?ಅವನಿಗೋ ಹಿಕಮತ್ತಿನ…

error: Content is protected !!