ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಆಯ್ಕೆ: ಸರಳ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ಗದಗ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿಟ್ಟ ಬಂಡಾಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ,ಲೇಖಕಿ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.…