ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಬುಕ್ಕಾಗೆ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಕೊಪ್ಪಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ಬುಕ್ಕಾ ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್…