ಶಾರದಮ್ಮ ವಿ.ಕೊತಬಾಳ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟ್

ಕೊಪ್ಪಳ : ನಗರದ ಶಾರದಮ್ಮ ವಿ.ಕೊತಬಾಳ ಬಿಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಎರಡು…