ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ – ಶಾಸಕ ಹಿಟ್ನಾಳ್

Koppal ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಸಜ್ಜಿಹೊಲ ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಥತಿಗತಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದು ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.…