ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ

ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

ದಿನಾಂಕ : 24-03-2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಮಂಗಲ ಭವನ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ , ಕೊಪ್ಪಳ

Please follow and like us: