ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಗಷ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ : ಡಾ.ಸಮಿರನ್ ಪಾಂಡ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್ನ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಸಮಿರನ್ ಪಾಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 3ನೇ ಅಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಅಲೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ” ಎಂದು ಡಾ ಪಾಂಡಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು 3ನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. “ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದು ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ immunity ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವಿರಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದು – ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು immunity ಯನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬಹುದು.

ನಾಲ್ಕನೆಯದು – ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ ಪಾಂಡಾ ಹೇಳಿದರು.


ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೂಪಾಂತರವು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡೂ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು “ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಎನ್ ಡಿಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Please follow and like us: