fbpx

ಇಮಾಮ್‌ಸಾಹೇಬ್ ಹಡಗಲಿಯವರ ‘ಕನಕಗಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಲು ಜೋರು’

ಕೃತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಕನಕಗಿರಿ ನೋಡಿ; ಕಾಲಿದ್ದವರು ಹಂಪಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸುಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ಮೌರ‍್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ‘ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ’ ಎಂದು...
error: Content is protected !!