fbpx

ಬೂದಾಳರ `ಸರಹಪಾದ’ -ರಹಮತ್ ತರಿಕೇರಿ ಬರಹ

ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುವಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಸರಹಪಾದ(ಅನುವಾದ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೃತಿ... - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ಅರ್ಥೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು...
error: Content is protected !!