fbpx

ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನಿಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಆರೈಕೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನಿಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಆರೈಕೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :…

error: Content is protected !!