fbpx

ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರ,ಕತೆಗಾರ,ಕಾದಂಬರಿಕಾರ,ಕವಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರ (೮೯)ಇನ್ನಿಲ್ಲ.

ಹಿರಿಯನಾಟಕಕಾರ,ಕತೆಗಾರ,ಕಾದಂಬರಿಕಾರ,ಕವಿ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ,ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕ,ಅನುವಾದಕ #ಚಂದ್ರಕಾಂತ_ಕುಸನೂರ (೮೯)ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಕೊಟ್ಟವರು.ಪ್ರಥಮ ದಲ್ಲಿ ಹೈಕುಪ್ರಕಾರ ನೀಡಿದ ಇವರ #ವಿದೂಷಕ, #ದಿಂಡಿ,#ಆನಿಬಂತ_ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಟಕಗಳು.#ಕೆರೂರನಾಮಾ,#ಗೊಹರಜಾನ_ಮಾಲತಿ_ಮತ್ತು_ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಗಳು. #ಬೆಕ್ಕು_ಮತ್ತು_ಇತರ_ಕತೆಗಳು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಥಾಗುಚ್ಛ.…

error: Content is protected !!