ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪಳ Please follow and like us:

Read More