ಆರ್ಯುವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  ಕೊಪ್ಪಳ : ಜೂನ್ ೦೩, ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಜ.ಗು.ಗ.ಆರ್ಯುವೇದಿಕ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಸವಡಿ

Read more